Propere Handen: 5 entiteiten melden zich aan als belanghebbende partij in matchfixingdossier

Bondsprocureur Kris Wagner © Belga Image

Voetbalclubs Beerschot Wilrijk, Sporting Lokeren en AFC Tubeke en twee supportersverenigingen van KV Mechelen hebben zich dinsdag vrijwillig aangemeld als belanghebbende tussenkomende partij bij de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB. Die buigt zich over mogelijke matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen. Dinsdag werd voor de twintig partijen in het tuchtdossier de termijnen vastgelegd.

De belangen voor Beerschot Wilrijk en Sporting Lokeren, die ook inzage hebben gevraagd in het tuchtdossier, zijn uiteraard groot. Door de vorderingen van het Bondsparket, dat onder meer de degradatie van KV Mechelen en Waasland-Beveren vraagt naar 1B, kunnen beide clubs volgend seizoen in 1A aantreden.

AFC Tubeke gaat zelfs een stapje verder en vindt dat KV Mechelen, kampioen in 1B, zou moeten degraderen naar de eerste amateurklasse. In dat geval zouden de Waals-Brabanders de sportieve degradatie ontlopen en alsnog in 1B blijven.

De twee Mechelse supportersverenigingen komen ten slotte tussen, omdat ze de ware toedracht van de betichtingen ten aanzien van Malinwa willen ontdekken. Zij zijn als aandeelhouders betrokken bij het dagelijkse bestuur van de club.

Termijn

De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft aan de twintig partijen (zie kader onderaan) in het tuchtdossier de termijnen vastgelegd. De spoedprocedure is van kracht.

De vijf partijen die zich aanmeldden als vrijwillige tussenkomende partijen, moeten hun schriftelijke conclusies op donderdag 9 mei (uiterlijk 23u59) neerleggen bij de secretaris van de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Een week later, op donderdag 16 mei (uiterlijk 23u59), moeten ook KV Mechelen en Waasland-Beveren en de dertien andere vervolgde individuen hun schriftelijke conclusies – een repliek op de 157 pagina’s lange strafvordering van het Bondsparket – neerleggen bij de griffie.

De eerste zitting vindt plaats op zaterdag 18 mei, waarop speler Olivier Myny, de makelaars Dejan Veljkovic, Evert Maeschalck, Walter Mortelmans en Thomas Troch en de vijf tussenkomende partijen worden uitgenodigd om hun pleidooien te houden.

Op maandag 20 mei is KV Mechelen aan de beurt, de advocaten van Waasland-Beveren komen op dinsdag 21 mei in actie.

Op vrijdag 24 mei (uiterlijk 23u59) moet bondsprocureur Kris Wagner zijn schriftelijke repliek op alle zittingen neerleggen, een dag later op zaterdag 25 mei licht het Bondsparket die ook mondeling toe.

De laatste pleidooien worden gehouden op maandag 27 mei, opnieuw voor de tussenkomende partijen en de makelaars. Het laatste woord is op dinsdag 28 mei aan de advocaten van KV Mechelen en Waasland-Beveren.

Nadien neemt de Geschillencommissie Hoger Beroep het dossier in beraad, om uiterlijk vóór 30 juni 2019 een uitspraak te doen.

Kritiek

Onder meer de advocaten van KV Mechelen en enkele spelersmakelaars hekelen de scherpe kalender en pleitten in het kader van een eerlijk proces om de zaak op te schorten.

‘De onderzoekscoördinator krijgt zes maanden tijd om zijn dossier voor te bereiden. Nadien wordt de hele zaak op amper een maand tijd afgerond. Het kan niet dat de rechten van de verdediging subsidiair zijn ten overstaande van de termijnen’, vatte Hugo Vandenberghe, advocaat van beklaagde Walter Mortelmans, het standpunt samen. Volgens hem wordt het principe van wapengelijkheid, waarbij iedereen evenveel tijd hoort te krijgen om zich voor te bereiden, niet gerespecteerd. ‘Het is niet omdat de belangen voor de voetbalbond groot zijn, dat het recht op een eerlijk proces geschonden moet worden.’

Diverse partijen, ook KV Mechelen, klaagden over de heel scherpe kalender. Door het grote aantal betrokken partijen – vijftien beschuldigden en vijf tussenkomende – is het volgens een aantal advocaten onmogelijk om de zaak op een maand tijd af te ronden.

Ook het lopende strafrechtelijk onderzoek binnen de schoot van het federaal parket was een veelgebruikt argument. ‘Deze procedure dient opgeschort te worden tot het einde van het strafproces. Dat is geen procedureslag, maar gewoon common sense in het kader van de rechten van de verdediging’, stelde meester Everaert, die de verdediging van Malinwa op zich nam. Het Bondsparket zag geen graten in de vastgelegde termijnen. ‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen. Wie moeite heeft met het tempo van de spoedprocedure, moet iets anders gaan doen. Meester Everaert heeft in zijn gerenommeerde bureau wel honderd advocaten ter beschikking en kan dus heel snel werken’, zei de flamboyante procureur Kris Wagner stellig. Zijn uitspraken werden hem door Everaert en Vandenberghe niet in dank afgenomen.

De Geschillencommissie Hoger Beroep zal zich dinsdag nog buigen over de verzoeken van enkele topadvocaten om de zaak uit te stellen, of om meer tijd te geven. ‘De voetbalclubs moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. We dragen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de competities in 1A en 1B niet in het gedrang worden gebracht. We zullen in eer en geweten een oordeel vellen, maar denken dat twee weken moeten volstaan om uw conclusies neer te leggen’, aldus de commissievoorzitter.

Twintig partijen

In totaal zijn er dus twintig partijen: KV Mechelen en Waasland-Beveren, de (voormalige) Mechelse bestuursleden Olivier Somers, Johan Timmermans, Stefaan Vanroy en Thierry Steemans. Bij Waasland-Beveren gaat het om voorzitter Dirk Huyck, financieel directeur Olivier Swolfs, bestuurslid Walter Clippeleyr, ex-voorzitter Jozef Van Remoortel, en voormalig Beveren-speler Olivier Myny. De overige vier opgeroepen personen zijn spijtoptant Dejan Veljkovic, en de spelersmakelaars Evert Maeschalck, Walter Mortelmans en Thomas Troch. Daar kwamen nog eens vijf vrijwillig tussenkomende partijen bij.