Propere Handen: waarom Waasland-Beveren vrijgesproken is, en KV Mechelen niet

BAS © belgaimage

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft woensdag geoordeeld dat de daden van de veroordeelde (ex-)bestuurders van KV Mechelen in de poging tot matchfixing toegerekend moeten worden aan de club, terwijl Waasland-Beveren als club werd vrijgesproken. Het BAS gaf daarvoor twee redenen.

Bij Waasland-Beveren werden enkel voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs veroordeeld, terwijl in het geval van KV Mechelen zowel club als zijn (ex-)bestuurders een straf kregen opgelegd.

Het verschil zit hem in de strafbare daden die Olivier Somers, Johan Timmermans, Thierry Steemans en Stefaan Vanroy hebben gepleegd. ‘In het geval van Waasland-Beveren is op definitieve wijze vastgesteld, dat twee bestuurders (Huyck en Swolfs, red.) zich schuldig gemaakt hebben aan verzuim van de meldingsplicht. In het geval van KV Mechelen staat vast dat bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan competitievervalsing of pogingen daartoe. Dat verschil verantwoordt ook dat de toerekening anders wordt beoordeeld’, luidt de motivering.

Bovendien was bondsprocureur Kris Wagner niet in beroep gegaan tegen de vrijspraak in eerste aanleg uitgesproken door de Geschillencommissie Hoger Beroep. Enkel Lokeren vocht dat beroep aan, maar eiste in zijn vordering enkel de degradatie. Aangezien die sanctie volgens het BAS niet meer opgelegd kon worden wegens een “laattijdige bondsactie”, verviel echter het belang van Lokeren en was er geen enkele partij die de vrijspraak van Waasland-Beveren nog aanvocht. ‘Het arbitragecollege heeft zich dan ook niet meer uit te spreken over de Bondsactie tegen Waasland-Beveren’, klinkt het.

Ondertussen vernomen de Mechelse hoofdactoren in het Propere Handenverhaal ook het oordeel van het BAS. Somers noemt de uitspraak ‘onrechtvaardig’. Dat vertellen zijn advocaten. Ook Vanroy en Timmermans overwegen verdere juridische stappen.