Verder verloop Operatie Propere Handen: ‘Chaos dreigt’

Bondsprocureur Kris Wagner stelt een vordering in ten overstaan van KV Mechelen en Waasland-Beveren, maar die is niet allesbepalend. © belga

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft het disciplinair onderzoek naar eventuele competitievervalsing op het eind van vorig seizoen afgerond. Drie vragen aan Kristof De Ryck, journalist bij Sport/Voetbalmagazine.

Er is eindelijk meer duidelijkheid over het onderzoek naar de match tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Beide clubs moeten naar de Geschillencommissie Hoger Beroep, net als nog dertien personen. Wat moeten we daaruit besluiten?

Kristof De Ryck: ‘Dat bondsprocureur Kris Wagner in het onderzoek van KBVB-onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen elementen ziet die hem niet koosjer lijken. Maar de mening van de bondsprocureur is niet allesbepalend. Dat zagen we onlangs nog bij de zaak rond KRC Genkspeler Roeslan Malinovski, toen Wagner zeven speeldagen schorsing eiste, maar de Geschillencommissie er geen enkele oplegde. Ook nu weer kan de procureur vragen wat hij wil; het is in dit geval de Geschillencommissie Hoger Beroep die beslist, en eventueel in beroep het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS).

‘Verschillende media menen intussen de vordering te kennen; zij hebben het over een degradatie van Waasland-Beveren naar 1B en een puntenhandicap van 6 punten. In het geval van KV, dat de promotie naar 1A afdwong, schrijven de kranten over een extra seizoen in 1B en een puntenhandicap van 12 punten. Maar een verlengd verblijf in 1B voor Malinois zou niet stroken met punt 21 van artikel B2008 van het bondsreglement. Dat zegt: ‘Indien de aansprakelijkheid van de club vaststaat, wordt ze veroordeeld tot de degradatie, d.z.w. verwijzing naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waarin zij uitkwam op het ogenblik dat de inbreuk gepleegd werd. Indien, bij de definitieve uitspraak, de club al in een lagere afdeling speelt dan deze waarin ze uitkwam op het ogenblik van de inbreuk, wordt ze verwezen naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waarin ze uitkomt op het ogenblik van gezegde uitspraak.’ Dat tweede deel is relevant voor KV Mechelen, want na die wedstrijd tegen Waasland-Beveren degradeerde Malinois naar 1B. Ook al heeft KV intussen de promotie naar 1A afgedwongen; tot en met 30 juni 2019 is Malinois een club uit 1B. Het bondsreglement bepaalt, nog altijd in artikel B2008, heel expliciet: ‘De degradatie moet in elk geval effectief plaatsvinden.’ Dus lijken er voor Malinois maar twee opties: ofwel wordt de club aansprakelijk geacht voor matchfixing en moet Malinois naar de hoogste amateurklasse, ofwel wordt KV vrijgesproken en dan speelt de club volgend seizoen in 1A.

‘Intussen duikt almaar vaker de verwijzing op naar de passage in het bondsreglement die zegt dat vorderingen over daden van competitievervalsing ‘vóór 15 juni van het betrokken seizoen’ moeten ingediend zijn. Almaar duidelijker wordt dat KV Mechelen – en mogelijk ook Waasland-Beveren – die formulering zal aangrijpen om te stellen dat de vordering er had moeten zijn vóór 15 juni 2018, niet vóór 15 juni 2019. Dat is bizar, want op 15 juni 2018 was nog helemaal niet duidelijk dat er mogelijk wat aan de hand was met die KV Mechelen-Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Dat bleek pas toen het federaal parket daar in oktober 2018 over communiceerde. Maar KV Mechelen en Waasland-Beveren zullen er alles aan doen om de soms krakkemikkige formuleringen en lacunes in het bondsreglement in hun voordeel te doen uitdraaien. Dat is uiteraard hun recht; de KBVB had zijn reglement maar veel vroeger helder moeten maken. De revisie van het bondsreglement waaraan nu eindelijk gewerkt wordt, komt voor deze zaak te laat.’

Het luik rond de match tussen Eupen en Excel Mouscron, die ook op 11 maart 2018 gespeeld werd en waarover veel geruchten de ronde doen, klasseert de bond zonder gevolg. Is dat een verrassing?

Kristof De Ryck: ‘Aanvankelijk leek dat de meest plausibele uitkomst. Aangenomen werd tot nog toe dat de onderzoeksrechter enkel aangaande KV Mechelen-Waasland-Beveren over harde info beschikte, die uiteindelijk ook aan de KBVB is overhandigd in de vorm van 35 stukken uit het strafonderzoek. Dus ging iedereen ervan uit dat KBVB-onderzoekscoördinator Verhaegen in het luik over Eupen-Excel Mouscron geen stok achter de deur had om druk te zetten tijdens zijn ondervragingen. Maar Kris Luyckx, de advocaat van spilfiguur Dejan Veljkovic, werpt nu op dat de KBVB die stok liet liggen. Luyckx zegt vandaag plots dat zijn cliënt in het strafonderzoek ‘interessante verhalen’ vertelde over Eupen-Excel Mouscron en laat verstaan dat Veljkovic ten overstaan van de bond, net als in het strafonderzoek, als spijtoptant wilde fungeren, maar dat de KBVB dat weigerde.

Als de KBVB de uitlatingen van Kris Luyckx, de advocaat van Dejan Veljkovic, niet deftig kan counteren, dreigt dat deze hele zaak in chaos te storten.
Als de KBVB de uitlatingen van Kris Luyckx, de advocaat van Dejan Veljkovic, niet deftig kan counteren, dreigt dat deze hele zaak in chaos te storten.© Belga

‘Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. In eerste instantie focusten de speurders op de financiële handel en wandel van onder anderen Veljkovic. Tijdens het afluisteren van diens gsm kwamen ze als bij toeval uit bij die aanwijzingen van competitievervalsing in het kader van de redding van KV Mechelen. De supporters van Waasland-Beveren en KV Mechelen vroegen zich sowieso al gefrustreerd af hoe de situatie er vandaag zou uitzien als er in de aanloop naar die laatste speeldag van vorig seizoen bij álle clubs telefoontaps waren geweest. Als nu blijkt dat de KBVB belangrijke info over die andere match links heeft laten liggen, dreigt dat vanuit Beverse en Mechelse hoek een logische storm te ontketenen. Als de KBVB de uitlatingen van Luyckx niet deftig kan counteren, dreigt dat deze hele zaak in chaos te storten.’

De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal komt bijeen op 30 april 2019. Ze zal dan bepalen wanneer het dossier met betrekking KV Mechelen-Waasland-Beveren behandeld wordt. Wat zegt die timing?

Kristof De Ryck: ‘Dat de uitspraak over de bekerfinale van 1 mei wordt getild. Dat heeft voordelen. Ten eerste zal de uitspraak de bekerontknoping niet bezoedelen. Nu kunnen de supporters van KV nog dromen van het Europese ticket dat aan bekerwinst vastkleeft. Dat ticket is niet weggelegd voor een club die aansprakelijk gesteld wordt voor matchfixing. Daarnaast zullen op 1 mei duizenden KV-supporters op weg naar de Heizel het bondsgebouw passeren aan de Houba De Strooperlaan. Mocht er die dag al een uitspraak geweest zijn in het nadeel van KV, bestond het risico dat er zich aan dat bondsgebouw weinig fraaie taferelen zouden afspelen.

‘De bond hoefde zich ook niet vóór de bekerfinale uit te spreken. Om komend seizoen te kunnen gelden moet een definitieve sportieve beslissing er pas zijn tegen 30 juni 2019. Het nadeel van de huidige planning is dat de betrokken clubs nog even zullen moeten wachten vooraleer ze weten in welke afdeling ze volgend seizoen spelen. Dat is vervelend, onder meer bij de onderhandelingen met spelers. Ook clubs die helemaal niks te maken hebben met operatie Propere Handen zitten met dat probleem. Als Waasland-Beveren een degradatie zou opgelegd krijgen, mag Lokeren toch in 1A blijven. Als KV Mechelen niet naar 1A zou mogen, promoveert Beerschot-Wilrijk in de plaats van Malinois. En als KV Mechelen naar de hoogste amateurklasse zou moeten, hoeft Tubeke niet uit 1B te degraderen.’