Vlaamse regering sponsort duurzamere voetbalbond

Peter Bossaert, de CEO van de KBVB. Dit project sluit aan bij zijn ambities rond 'good governance'. © Belga Image

De voetbalbond wil met 173.690 euro overheidssteun duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verankeren in zijn werking.

De Vlaamse Regering geeft 173.690 euro aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om te onderzoeken hoe de bond tegemoet kan komen aan de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties (VN). Die werden in 2015 goedgekeurd door de 193 VN-leden, waaronder België. Het gaat om doelstellingen die tegen 2030 moeten bereikt worden op het vlak van onder meer klimaat, duurzame energie, gendergelijkheid, armoede en gezondheid.

‘Bedoeling is dat de KBVB tegen eind 2021 tot een nieuw beleid komt inzake CSR, corporate social responsability’, legt Hedeli Sassi uit, CSR-medewerker bij de KBVB. ‘Er zijn al werknemers binnen de bond bevraagd en binnenkort gaan we ook onze stakeholders raadplegen: sponsors, supporters, leveranciers, clubs. Zo willen we een zicht krijgen op welke doelstellingen onze werknemers en onze partners belangrijk vinden.

‘Inmiddels werd al duidelijk dat vele internen vinden dat we een belangrijke rol kunnen spelen op het vlak van afvalbeleid. Bij een match van de Rode Duivels is er een grote impact op het milieu door alle plastic bekertjes. Misschien moeten we als grootste sportfederatie van België op dat vlak een voorbeeldrol opnemen. Maar dit verhaal gaat veel ruimer. Intern kan bijvoorbeeld ook gelijke verloning voor mannen en vrouwen aan bod komen.’

‘De KBVB kan ook nadenken over pakweg het reduceren van zijn papierverbruik’, vult Jan Beyne aan. Hij werkt bij Route 2030, het ‘adviesbureau in duurzaamheid’ dat de KBVB in dit verhaal zoog. ‘Vlaanderen wilde ook atypische sectoren mee in het bad krijgen; zo kwamen wij uit bij de KBVB. De bond doet al veel rond bijvoorbeeld gezondheid en vluchtelingen, maar kan nog veel verder gaan. Dit project sluit ook aan bij de nieuwe vibe die de CEO van de KBVB beoogt.’ Peter Bossaert, die wel pas aantrad nadat dit project werd opgestart, zet nadrukkelijk in op ‘good governance’.

De subsidie zal vooral dienen om de externe begeleiding in dit project te betalen, zoals die van Route 2030. ‘De bedoeling is niet om met de subsidie zonnepanelen te kopen, wel om een draagvlak te creëren en veranderingsprocessen op te zetten’, zegt Beyne. ‘Maar de hulp hoeft niet allemaal van ons te komen. De KBVB kan evengoed eens een specialist aankoopbeleid inschakelen.’

Het project bevat ook een link naar ‘een land in het zuiden’. Daarbij koos de KBVB voor Malawi, waar Limburger Ronny Van Geneugden bondscoach is. Beyne: ‘Vlaanderen geeft ontwikkelingshulp aan Malawi en in 2017 ging minister-president Geert Bourgeois (N-VA) eens naar daar. Hij ontmoette er Ronny. Van het ene kwam het andere. De methodiek en ervaringen van dit proces in België worden gedeeld met de Football Association Malawi.’