Voor een beter voetbal: onze voorstellen voor een grondige hervorming

© belgaimage

De schandalen van de voorbije maanden hebben duidelijk gemaakt dat ons voetbal dringend en grondig moet worden hervormd. De redactie van Sport/Voetbalmagazine wil een aanzet geven om het debat te openen. Ons uitgangspunt is meer transparantie en een gelijker speelveld voor alle clubs, omdat ons voetbal zo sterk is als zijn zwakste schakel.

Betere en onafhankelijke structuren

– de voorzitter van de Pro League mag niet clubgebonden zijn en vervult vooral de rol van bemiddelaar. De CEO wordt voor een periode van vier jaar aangesteld en krijgt ruime bevoegdheden (naar het voorbeeld van de commissioner in de Amerikaanse sportbonden)

– het meervoudig stemrecht wordt afgeschaft in de Pro League, elke club heeft één stem

– beslissingen worden genomen met een tweederdemeerderheid (nu is het 80 procent en dat betekent de complete statusquo)

– oprichting van een onafhankelijke scheidsrechterscommissie binnen de bondsstructuur die kan beschikken over een budget om de referees te betalen. Het wordt scheidsrechters verboden contact te hebben met makelaars en met clubleiders buiten wedstrijdomstandigheden.

Opwaardering van het bekertoernooi

– het bekertoernooi wordt opgewaardeerd: alle rondes moeten in het weekeinde afgewerkt worden. Dit kan door elke speelronde in één wedstrijd af te werken en de competitie af te slanken. Clubs uit een lagere afdeling krijgen altijd thuisvoordeel.

– de bekerresultaten wegen zwaarder door bij het bepalen van de tv-gelden

Financiële transparantie

– profclubs moeten volledige financiële transparantie geven wat lonen en transferbedragen betreft

– elke club publiceert jaarlijks een gedetailleerde balans

Transfers

– de transfers gebeuren via een onafhankelijk ‘clearing house’ (bijvoorbeeld Deloitte, PwC), dat transferbedragen ontvangt en uitbetaalt en ook de commissie aan de makelaar betaalt. Alle transacties worden getekend door een soort voetbalnotaris (dat kan een makelaar zijn met een speciale opleiding). In het dossier worden alle namen en percentages vermeld van al wie een deel van de koek krijgt. Clubs die zich daar niet aan houden, krijgen geen licentie. Makelaars krijgen een zware boete.

– er wordt een limiet ingevoerd voor het aantal spelers dat een club mag uitlenen (vijf per seizoen en slechts twee aan dezelfde club).

Een betere competitieve balans

Er moet een beter sportief evenwicht komen tussen alle profclubs. Vooral de enorme verschillen met 1B moeten worden weggewerkt. Dat kan :

– een eerlijkere verdeling van de tv-gelden (zoals in de Premier League). Er moet vooral meer tv-geld gaan naar clubs uit 1B. De verhoudingen van het tv-geld: 2 voor de landskampioen, 1 voor de laatste van 1A, 0,8 voor de kampioen van 1B en 0,5 voor de laatste van 1B. De ‘parachute’ voor clubs die degraderen wordt afgeschaft.

– meer stijgers en dalers tussen 1A en 1B (minstens twee per seizoen), zodat een betere doorstroming naar de topreeks mogelijk wordt en degradatie meer uitzicht geeft op een snelle terugkeer.

– de fiscale voordelen voor het profvoetbal mogen alleen gebruikt worden voor jeugdopleiding en moeten evenredig verdeeld worden over de clubs. Op deze manier zal vooral de jeugdwerking van de kleinere clubs verbeteren en meer zelf opgeleide spelers opleveren, waardoor er een betere balans ontstaat tussen het aantal zelf opgeleide en buitenlandse spelers.

– er wordt een speciale en maatschappelijk meer aanvaardbare rsz-regeling uitgewerkt voor profsporters.

– alleen clubs die voor minimaal 51 procent eigendom zijn van aandeelhouders uit de EU komen in aanmerking voor fiscale voordelen.

– er moet een competitieformat komen met twee evenwaardige reeksen

Ons voorstel:

– De halvering van de punten wordt afgeschaft

– 10 ploegen in 1A en 16 in 1B

– In 1A wordt vier keer tegen elkaar gespeeld

– De twee laatste teams van 1A degraderen, de eerste twee van 1B promoveren

– De derde laatste van 1A speelt barragewedstrijden tegen de derde van 1B

Voordelen van dit voorstel:

– 1A wordt een play-off 1 met tien clubs in plaats van zes en wordt uitgesmeerd over het hele seizoen

– elke wedstrijd wordt weer even belangrijk

– het niveau van 1A stijgt door de vermindering van het aantal teams

– de kalender kan voor het hele seizoen in juni worden vastgelegd

– het aantal wedstrijden vermindert van 40 naar 36

– de spanning neemt toe: in 1A wint de helft van de clubs een Europese prijs en kunnen er drie degraderen

– 1B wordt veel interessanter, ook voor tv-zenders: het wordt een normale competitie met heel wat traditieclubs + drie clubs kunnen promoveren, zodat heel wat ploegen tot diep in het seizoen voor promotie kunnen voetballen + maximum twee clubs kunnen degraderen naar 1e Amateur (op voorwaarde dat twee clubs uit 1e Amateur zowel voldoen aan de sportieve als de licentievoorwaarden)

Licentiecommissie

– er komt een onafhankelijke licentiecommissie, los van de KBVB en de Pro League

Makelaars

– er komt een strikte regelgeving om erkend te worden

– commissies worden vooraf officieel bepaald (op basis van nieuwe wetgeving)

– elke makelaar maakt een lijst bekend met de namen van de spelers of trainers die in zijn portefeuille zitten

– elke speler maakt bekend wie zijn makelaar is en meldt elke wijziging

– een speler kan alleen onmiddellijk na een transfermercato van makelaar veranderen of betaalt een vergoeding voor contractbreuk (ook bij wet te bepalen) – voordeel: clubs weten met wie ze moeten onderhandelen en de onderlinge strijd tussen makelaars valt weg

– voetballers en trainers hebben verschillende makelaars

– een club mag maximaal drie spelers van dezelfde makelaar opstellen per wedstrijd (zoals dit vroeger het geval was met ‘niet-voetbal-Belgen’)

– kartelvorming tussen makelaars wordt verboden

Voetbalparlement

– één keer per jaar komt het voetbalparlement (bestaande uit vertegenwoordigers van alle stakeholders – bond, Pro League, clubs, spelers, trainers, sponsors en supporters) in open zitting samen om de staat van ons voetbal te bespreken en naar oplossingen te zoeken voor eventuele problemen

Supportersinspraak

– fans moeten meer inspraak krijgen en kunnen mee beslissen over zaken die hen aanbelangen (zoals drank- en toegangsprijzen, de combiregeling en de bestemming van tribunes)

Minimumloon

– het minimumloon voor niet-EU-spelers wordt stelselmatig opgetrokken. Het wordt vanaf volgend seizoen minimaal 150.000 euro, in 2020 wordt het 200.000 euro en een jaar later 250.000 euro. Nadien volgt het minimumloon de index.

Amateurvoetbal

– de relatie tussen het prof- en amateurvoetbal wordt verbeterd

– op zondagnamiddag worden tussen 14.30 uur en 17 uur geen wedstrijden van het Belgische profvoetbal uitgezonden op televisie (en nog beter: niet gespeeld)

– er wordt door de profclubs een bescheiden maar billijke opleidingsvergoeding betaald voor spelers die van amateurclubs worden overgenomen (op basis van het niveau van de jeugdopleiding en het aantal jaren dat ze die genoten); dit zou kunnen gebeuren door middel van een vergoeding voor een speler die het eerste elftal van een profclub haalt en door een klein percentage vast te leggen bij de verkoop van een speler aan een grotere binnen- of buitenlandse club

Ben je het eens met deze voorstellen of juist niet? Stuur je reactie naar sportmagazine@roularta.be.

Voor een beter voetbal: onze voorstellen voor een grondige hervorming
Voor een beter voetbal: onze voorstellen voor een grondige hervorming
© BELGAIMAGE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier