Zal Weyts sportclubs verplichten om strafregister trainers te checken?

Vlaams minister van Sport Ben Weyts over de kwestie of sportclubs moeten verplicht worden het strafregister van jeugdtrainers te checken: 'Ik begrijp het pleidooi.' © belga

Het is voor Vlaams minister van Sport en van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) moeilijk uit te leggen dat veroordeelde zedenplegers binnen zijn ene bevoegdheid geen tweede kans krijgen en binnen zijn andere wel.

Sport/Voetbalmagazine publiceert deze week het verhaal van een voetbaltrainer die in 2014 werd veroordeeld voor het seksueel misbruik van een minderjarige en die sinds 2019 terug als coach aan de slag is bij een voetbalclub onder de koepel van Voetbal Vlaanderen.

In het onderwijs zou een man met een dergelijk verleden geen tweede kans krijgen, ook al heeft hij zijn straf intussen uitgezeten. Het onderwijs vraagt bij aanwervingen een uittreksel uit het strafregister. In dat document staan de strafrechterlijke veroordelingen van de betrokkene.

Specifiek vraagt het onderwijs model twee op. Dat document vermeldt ook beslissingen over feiten die gepleegd zijn ten aanzien van een minderjarige. Zelfs wanneer iemand voor zedenfeiten van de rechter een gunstmaatregel heeft gekregen, zoals een opschorting van straf, staat dat in dat model twee. Is het document niet blanco, dan komt de betrokkene er in het onderwijs niet in.

De meeste sportclubs vragen zo’n uittreksel niet op. Ze worden daar door hun federatie of de overheid ook niet toe verplicht. Waarom een veroordeelde zedenpleger consequent de toegang tot het onderwijs ontzeggen maar hem wel ongestoord minderjarigen voetbaltraining laten geven? ‘Daar hebt u een punt’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Beleidsoverschrijdende aanpak

Weyts’ voorganger en partijgenoot Philippe Muyters wilde de sportwereld niet verplichten om het model twee op te vragen. Muyters argumenteerde dat dat voor een vals gevoel van veiligheid zou kunnen zorgen, onder andere omdat lopende rechtszaken op dat document niet vermeld worden.

Weyts neemt een minder categorieke houding aan. ‘Ik begrijp het pleidooi’, zegt hij. ‘Maar ik begrijp ook de clubs die roepen dat ze het nu al zo moeilijk hebben om coaches te vinden. Dat zal er niet op beteren als je ook nog eens allerhande verplichtingen oplegt.’

Toch denkt Weyts aan een uniforme regeling voor de verschillende maatschappelijke domeinen die te maken krijgen met dit onderwerp. Gelet op de huidige regeling in het onderwijs klinkt dat als een voorzichtige opmaat om te bekijken of de sportwereld niet moet verplicht worden zo’n model twee op te vragen.

‘Een gestroomlijnde, beleidsoverschrijdende aanpak is hier op zijn plaats’, zegt Weyts. ‘Dat is wat we voor ogen hebben met het actieplan tegen seksueel geweld, waar ook mijn collega van Justitie, Zuhal Demir(N-VA), bij betrokken is. Het verplicht voorleggen van dat uittreksel uit het strafregister ligt daar ter discussie.’

Lees het hele verhaal, met alle bijhorende nuances, in Sport/Voetbalmagazine van 14 april 2021 of in onze Plus-zone.