'Degenen die zich schuldig maken aan racistisch misbruik op het internet moeten gestraft worden', aldus Patel. Na aanpassingen van de huidige wetgeving kan de nieuwe wet in werking treden.

Tot nu toe konden dergelijke verboden, waarvan er zo'n 1.300 van kracht zijn in Engeland en Wales, enkel opgelegd worden als fans gewelddadig werden of opvielen met racistische gezangen. Die veroordelingen komen meestal tot stand naar aanleiding van klachten van politie of openbare aanklagers of na veroordelingen.

Nadat Engeland afgelopen zomer op Wembley de EK-finale verloor van Italië, werden de drie zwarte Engelse penaltytrappers die misten op sociale media racistisch beledigd.

'Degenen die zich schuldig maken aan racistisch misbruik op het internet moeten gestraft worden', aldus Patel. Na aanpassingen van de huidige wetgeving kan de nieuwe wet in werking treden.Tot nu toe konden dergelijke verboden, waarvan er zo'n 1.300 van kracht zijn in Engeland en Wales, enkel opgelegd worden als fans gewelddadig werden of opvielen met racistische gezangen. Die veroordelingen komen meestal tot stand naar aanleiding van klachten van politie of openbare aanklagers of na veroordelingen.Nadat Engeland afgelopen zomer op Wembley de EK-finale verloor van Italië, werden de drie zwarte Engelse penaltytrappers die misten op sociale media racistisch beledigd.