Volgens de rechtbank hadden de KBVB en Sun Reizen zich lichtzinnig en onvoorzichtig gedragen bij de organisatie van de camping. De vennootschap Oranjecamping werd vrijgesproken omdat het niet als reisorganisator kon beschouwd worden.

De KBVB en Sun Reizen moeten drie supporters al een schadevergoeding van ongeveer 12.000 euro terwijl de beslissing over de schadevergoeding voor de 205 supporters die door Test-Aankoop vertegenwoordigd werden, nog in beraad wordt gehouden.

Klacht

Het Brusselse parket had begin deze maand 'passende geldboetes' gevorderd - ook tegen Oranjecamping - zonder daar een concreet bedrag op te plakken.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop had zich burgerlijke partij gesteld voor 205 supporters die tijdens het WK 2014 in Brazilië verbleven in de supporterscamping 'Devillage'. Volgens de supporters en de consumentenorganisatie was de accommodatie op die camping een pak minder luxueus dan de supporters was beloofd. De camping zou bovendien illegaal geweest zijn.

Vereisten

De rechtbank oordeelde dat de camping nog niet eens aan de vereisten van een doorsnee camping voldeed. Het ging daarbij volgens de rechtbank ook niet om zomaar enkele kleine haperingen die op enkele dagen tijd konden opgelost worden, zoals de KBVB en Sun Reizen beweerden. Ook dat de problemen zouden te wijten geweest zijn aan een tropische storm, dronken supporters, of het amateurisme van de Braziliaanse overheid, achtte de rechter niet bewezen.

De rechtbank stelde in tegendeel vast dat noch de KBVB, noch Sun Reizen de nodige maatregelen hadden genomen om de kwaliteit van de aangeboden reis te garanderen en de hele zaak te weinig hadden opgevolgd. Dat getuigde van amateurisme en lichtzinnigheid in hoofde van de KBVB, aldus de rechtbank, terwijl Sun als reisorganisator dan weer verondersteld werd over de nodige ervaring en know-how te beschikken om één en ander wel in goede banen te leiden.

Volgens de rechtbank hadden de KBVB en Sun Reizen zich lichtzinnig en onvoorzichtig gedragen bij de organisatie van de camping. De vennootschap Oranjecamping werd vrijgesproken omdat het niet als reisorganisator kon beschouwd worden. De KBVB en Sun Reizen moeten drie supporters al een schadevergoeding van ongeveer 12.000 euro terwijl de beslissing over de schadevergoeding voor de 205 supporters die door Test-Aankoop vertegenwoordigd werden, nog in beraad wordt gehouden.Het Brusselse parket had begin deze maand 'passende geldboetes' gevorderd - ook tegen Oranjecamping - zonder daar een concreet bedrag op te plakken.Consumentenorganisatie Test-Aankoop had zich burgerlijke partij gesteld voor 205 supporters die tijdens het WK 2014 in Brazilië verbleven in de supporterscamping 'Devillage'. Volgens de supporters en de consumentenorganisatie was de accommodatie op die camping een pak minder luxueus dan de supporters was beloofd. De camping zou bovendien illegaal geweest zijn.De rechtbank oordeelde dat de camping nog niet eens aan de vereisten van een doorsnee camping voldeed. Het ging daarbij volgens de rechtbank ook niet om zomaar enkele kleine haperingen die op enkele dagen tijd konden opgelost worden, zoals de KBVB en Sun Reizen beweerden. Ook dat de problemen zouden te wijten geweest zijn aan een tropische storm, dronken supporters, of het amateurisme van de Braziliaanse overheid, achtte de rechter niet bewezen. De rechtbank stelde in tegendeel vast dat noch de KBVB, noch Sun Reizen de nodige maatregelen hadden genomen om de kwaliteit van de aangeboden reis te garanderen en de hele zaak te weinig hadden opgevolgd. Dat getuigde van amateurisme en lichtzinnigheid in hoofde van de KBVB, aldus de rechtbank, terwijl Sun als reisorganisator dan weer verondersteld werd over de nodige ervaring en know-how te beschikken om één en ander wel in goede banen te leiden.